Енвижън от Нимеро - много мишки на един компютър за началното образование!

  • Забавно
  • Привлекателно
  • Достъпно

Конференция "Енвижън"

Четвърта конференция: "Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование"
Още за конференцията

Jumpido

Jumpido и Kinect for Windows
Jumpido е серия образователни игри по математика за началното образование, базирани на технологията Kinect for Windows.
Още за Jumpido