Съвет “Енвижън”

Доц. д-р Николай Цанев – зам. декан ФНПП, СУ "Св. Кл. Охридски", гр. София;
Деси Миленкова – управителен съвет Сдружение "За ново образование", учител 137. СУ "Ангел Кънчев", гр. София;
Антоанета Миланова – учител СУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище;
Йорданка Първанова – управителен съвет Сдружение "За ново образование", учител ОУ "св. Иван Рилски", гр. Хасково;
Лидия Ганева, учител СУ "Христо Ботев", гр. Разград
Розалина Паскалева, учител СУ "Иван Вазов", гр. Нова Загора;
Геновева Йотова, учител ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Ботевград.