Съвет „Енвижън“

Доц. д-р Николай Цанев – зам.-декан ФНПП, СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. София;
Десислава Миленкова – учител ОУ „Азбуки“, гр. София;
Антоанета Миланова – учител СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище;
Йорданка Първанова – учител ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Хасково;
Лидия Ганева – учител СУ „Христо Ботев“, гр. Разград;
Розалина Паскалева – учител СУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора;
Геновева Йотова – учител ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ботевград.