Учебно съдържание

В тази секция ще намерите всички уроци разработени от авторския колектив на "Нимеро" и рецензирани от доц. д-р Николай Цанев от ФНПП към СУ. Учебното съдържание е разработено по държавните изисквания на МОМН и не изисква определен учебник.

Виж уроците

Издателство "Просвета" е лидер в създаването и разпространението на учебници и учебно-помощна литература вече почти 70 години. В тази секция ще намерите нов вариант на електронно обучение съвместно с платформата "Енвижън".

Виж уроците


В тази секция ще намерите ситуации, разработени специално за детски градини.

Виж уроците

В тази секция ще намерите уроци за етап 5-12 клас, разработени от авторския колектив на "Нимеро" и учители от страната.

Виж уроците


Нови уроци

Четене с разбиране
от Дарина Железова по БЕЛ
Ориентиране в пространството
от Милка Тодорова по Математика
Толкова - колкото. Поравно
от Милка Тодорова по Математика
Изваждане Урок 13
от Лидия Ганева по Математика
1st, 2nd, 3rd
от Дарина Железова по Английски език
Играем с Р,Л, М, Н
от Милка Тодорова по БЕЛ
Ориентиране в равнина
от Милка Тодорова по Математика
Сбогом птички лекокрили
от Милка Тодорова по Околен свят
Четене с разбиране 2
от Дарина Железова по БЕЛ