Учебно съдържание

В тази секция ще намерите всички уроци разработени от авторския колектив на "Нимеро" и рецензирани от доц. д-р Николай Цанев от ФНПП към СУ. Учебното съдържание е разработено по държавните изисквания на МОМН и не изисква определен учебник.

Виж уроците

Издателство "Просвета" е лидер в създаването и разпространението на учебници и учебно-помощна литература вече почти 70 години. В тази секция ще намерите нов вариант на електронно обучение съвместно с платформата "Енвижън".

Виж уроците


В тази секция ще намерите ситуации, разработени специално за детски градини.

Виж уроците

В тази секция ще намерите уроци за етап 5-12 клас, разработени от авторския колектив на "Нимеро" и учители от страната.

Виж уроците


Нови уроци

Забавна граматика_същ.име_2_3 клас
от Йорданка Първанова по БЕЛ
Забавна граматика_3 клас
от Йорданка Първанова по БЕЛ
Прилагателни имена
от Лидия Ганева по БЕЛ
Групиране на растенията
от Rozalina Paskaleva по Околен свят
Пряко и преносно значение на думите
от ОУ "Любен Каравелов" - Бургас по БЕЛ
СИНОНИМИ И АНТОНИМИ
от ОУ "Любен Каравелов" - Бургас по БЕЛ