Учебно съдържание

В тази секция ще намерите всички уроци разработени от авторския колектив на "Нимеро" и рецензирани от доц. д-р Николай Цанев от ФНПП към СУ. Учебното съдържание е разработено по държавните изисквания на МОМН и не изисква определен учебник.

Виж уроците

Издателство "Просвета" е лидер в създаването и разпространението на учебници и учебно-помощна литература вече почти 70 години. В тази секция ще намерите нов вариант на електронно обучение съвместно с платформата "Енвижън".

Виж уроците


В тази секция ще намерите ситуации, разработени специално за детски градини.

Виж уроците

В тази секция ще намерите уроци за етап 5-12 клас, разработени от авторския колектив на "Нимеро" и учители от страната.

Виж уроците


Нови уроци

Моята родина България
от Евдокия Богданова по Човекът и обществото
Четене с разбиране
от Дарина Железова по БЕЛ
Играем с З, С, Ж, Ш
от Милка Тодорова по БЕЛ
Удивителни факти
от Дарина Железова по Човекът и природата
Приспособяване на растенията и животните
от Рада Димитрова по Човекът и природата
1st, 2nd, 3rd
от Дарина Железова по Английски език
Забавна Коледа
от Кирил Русев по Демонстрация
На нашата улица
от Милка Тодорова по Околен свят
Ориентиране в пространството
от Милка Тодорова по Математика