Уроци за 5-12 клас

В тази секция ще намерите всички уроци за етап 5-12 клас, разработени от авторския колектив на "Нимеро" или изпратени ни от учители от страната. Учебното съдържание е разработено по държавните изисквания на МОН и не изисква определен учебник.

Български език и литература
       
      Димчо Дебелянов
       
      Смирненски
      Атанас Далчев
      Елисавета Багряна
География
       
Релеф на Земята Африка Австралия - географско положение, бряг  
Хидросфера Африка. Природни зони. Политическа Карта на Азия  
Атмосферата на Земята Население на Африка Природни зони на Австралия  
Биосфера Географско положение на Южна Америка Индийски океан  
Природни зони Природни зони в Южна Америка Тихи океан  
Население на Земята Население на Южна Америка Азия  
Международни организации Географско положение на Северна Америкa Природни зони в Азия  
Стопанско развитие на страните в света Природни зони в Северна Америка Тихи океан  
Какво изучават географията и икономиката Природата на Южна Америка Антарктида. Географско положение, граници и големина. Опознаване и изследване  
Велики географски открития Климат на Северна Америка Природата на Азия  
Географски глобус и географска карта Води на Северна Америка    
Земята - планета от Слънчевата система. Движения      
Строеж на Земята      
Земна кора. Полезни изкопаеми      
Водите на Земята      
Континенти и острови. Океани и морета      
Влажност на въздуха. Валежи      
Климатът на Земята      
Стопанство      
Стопански отрасли      
       
Географско положение и граници на България Селищата - феномени на човешката цивилизация    
Европа - обобщение      
Информационни технологии
       
Интернет