Уроците на Нимеро

В тази секция ще намерите всички уроци разработени от авторския колектив на "Нимеро" и рецензирани от доц. д-р Николай Цанев от ФНПП към СУ. Учебното съдържание е разработено по държавните изисквания на МОМН и е подходящо за съвместна работа с учебниците на всички издателства.

Български език и литература
       
Сричка. Звук Изучаване на приказка (басня) Текст. Редактиране Видове изречения по състав
Дума. Сричка Изречение. Съобщително и въпросително изречение Изречения. Подбудителни и възклицателни Главни части в изречението
Изречение. Дума Дума. Звуков състав на думата Състав и значение на думата Пунктуация в сложното изречение
Звук. Буква Съществително име. Вид Членуване на съществителните имена Производни и непроизводни думи
Обобщение Съществително име. Род Степенуване на прилагателните имена Образуване на съществителни и прилагателни имена
Буквосъчетание йо и ьо Съществително име. Число Лични местоимения Образуване на глаголите
Гласни звукове и букви Прилагателно име. Съгласуване Глагол. Време на глагола Вълшебни приказки
Съгласни звукове и букви Глагол. Число на глагола Изучаване на разказ Комикс
Математика
       
Групиране на предмети. Горе, долу, пред, зад, под, над Числата от 20 до 100 като сбор от десетици и единици Числата от 101 до 1000 Окръжност. Кръг
Групиране на предмети. Високо, ниско, ляво, дясно Разместително свойство на събирането Сравняване на числата до 1000 Събиране и изваждане с преминаване (многоцифрени числа)
Числата до 10 Съдружително свойство Права и крива линия Умножение с едноцифрено число с преминаване
Събиране и изваждане на числата до 10 Обиколка на фигура Събиране и изваждане до 1000 с преминаване Намиране обиколка и лице на правоъгълник
Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване Часовник Ъгъл. Прав, остър и тъп Деление на естествените числа с едноцифрено
Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване Правоъгълник. Квадрат Умножение и деление с двуцифрено число
Геометрични фигури. Отсечка Таблично умножение и деление Умножение и деление на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрени