Уроците на Просвета

Издателство "Просвета" е лидер у нас в създаването и разпространението на учебници и учебно-помощна литература вече почти 70 години. То е първото издателство, което предложи на българските преподаватели електронен вариант на учебниците. В учебниците са вложени най-новите постижения на педагогическата мисъл, на науката и методиката, поднесени достъпно съобразно възрастта на учениците.
Вече можем да предложим на българските учители нов вариант на електронно обучение съвместно с платформата "Енвижън". Това са първите съвместни електронни уроци, придружени от работни листове и методически указания, разработени от едни най-добрите учители с помощта на редакторите от "Просвета".
Математика
       
Час (урок 107) Събиране и изваждане на двуцифрени с едноцифрени числа (урок 35) Събиране и изваждане на числата до 1000, 243 + 123 (урок 20) Числата до 1000 (урок 1)
Събиране и изваждане до 20 (урок 115) Умножение и деление с 2 (урок 65) Събиране и изваждане на числата до 1000, 1000 – 257 (урок 43) Измерване на ъгли (урок 41)
  Умножение и деление с 4 (урок 77) Видове триъгълници според ъглите (урок 54)  
  Седмица, месец, година (урок 93) Грам (урок 82)  
3 + 2 = 5, 5 – 2 = 3. Броене до 10 (урок 20) Метър (урок 11) Умножение и деление с 9 и 10 (урок 17) Изваждане на числата до 1000 с преминаване (урок 6)
Събиране и изваждане на числата до 20 (урок 112) 35 + 23 = 58 (урок 20) Прав ъгъл (урок 44) Деление на разлика с число (урок 73)
  Триъгълници (урок 30) 126 . 3 = 378 (урок 68)  
  Събиране и изваждане до 100 (урок 44) Век (урок 94)  
  Деление с 3 (урок 62)    
  Намиране на неизвестен множител (урок 76)