Организационен комитет

Проф. д-р. Божидар Ангелов, декан ФНПП СУ "Св. Кл. Охридски", гр. София

Доц. д-р Николай Цанев, Ръководител на катедра "Начална училищна педагогика", ФНПП, СУ "Св. Кл. Охридски", гр. София

Теодора Върбанова, Мениджър "Образователни програми", Майкрософт България

Кирил Русев, управител, "Нимеро" ООД

Никола Косев, технологичен директор, "Нимеро" ООД

Румяна Неминска, председател на Сдружение "Начално образование", учител 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София

Деси Миленкова, управителен съвет Сдружение "Начално образование", учител 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София

Антоанета Миланова, управителен съвет Сдружение "Начално образование", учител СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище

Йорданка Първанова, управителен съвет Сдружение "Начално образование", учител СОУ "Любен Каравелов", гр. Димитровград