Програма на конференцията

09:00 – 09:30 Регистрация
09:30 – 11:00 Откриване на конференцията
09:30 – 10:00 Поздравителен адрес
10:00 – 10:20 "Енвижън" – интегриране на информационните технологии в българското образование – Кирил Русев, управител на "Нимеро"
Изтегли презентация
10:20 – 10:40 Образователни програми на Майкрософт в България – Теодора Върбанова, Майкрософт България
10:40 – 11:00 Иновативен модел на учебна среда с интегриране на информационните технологии – доц. д-р Николай Цанев, ФНПП СУ "Св. Климент Охридски"
Изтегли презентация
11:00 – 11:20 Кафе пауза
11:30 – 11:50 Иновативни подходи в училищния мениджмънт - Мариана Закова, директор на 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София
Изтегли презентация
11:50 – 12:10 Енвижън - още едно предизвикателство към училищния мениджър - Мая Карамфилова, директор на СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище
12:10 – 12:30 Сътрудничество в иновациите - път към качествено образование - Румяна Неминска, председател на Сдружение "Начално образование", 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София
Изтегли презентация     Изтегли доклад
12:30 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 14:00 Нови възможности в Енвижън – Кирил Русев, управител на "Нимеро"
14:00 – 14:15 Дидактически възможности на Енвижън за интегриране на информационните технологии в часовете по български език – Антоанета Миланова , СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище
Изтегли презентация
14:15 – 14:30 Методология при работа с multipoint технологии - Румяна Неминска, председател на Сдружение "Начално образование", 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София
Изтегли презентация     Изтегли доклад
14:30 – 14:45 Развитие на ключови умения в съвременната класна стая с помощта на Енвижън - Десислава Миленкова, 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София
Изтегли презентация
14:45 – 15:00 Кафе пауза
15:00 – 16:00 Представяне на добри практики
15:00– 15:10 Енвижън - използване в работата по проекти в учебната и извънкласната дейност – начин за повишаване мотивацията на учениците за учене - Мария Георгиева, СОУ "Христо Ботев", град Враца
Изтегли презентация
15:10– 15:20 ...Енвижън и ние... - Евгения Петкова, ОУ "Св. св. Кирил и Методий", град Мездра
Изтегли презентация
15:20– 15:30 Първи стъпки на Енвижън в Стара Загора - Радка Димитровa, НУ "Димитър Благоев", град Стара Загора
Изтегли презентация
15:30– 15:40 Софтуерна програма Енвижън с моите първолаци - Гюлкибар Аптула, ОУ "Д-р Петър Берон", град Момчилград
Изтегли презентация
15:40– 15:50 Използване на софтуерния продукт Енвижън в обучението на първокласниците - Светлана Велчева, ОУ "Св. Иван Рилски", град Перник
Изтегли презентация
15:50– 16:00 Открит урок по ИТ за 6 клас Интегриране на дейности – "Символът България". Тест за проверка на знанията с Енвижън - Кремлина Черкезова, 34 ОУ "Стою Шишков", град София
Изтегли презентация
Енвижън – една нова възможност за българското училище - Геновева Йотова, ОУ "Св. св. Кирил и Методий", град Ботевград
Изтегли презентация     Изтегли доклад
16:00 – 17:00 Дискусионен форум
17:00 Закриване