Научно-приложна конференция на тема: "Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование"

За втора година Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще бъде домакин на конференция, посветена на иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование. На 7 септември 2012г. Аулата на Софийски университет ще събере представители на бизнеса, науката, образованието и повече от 200 учители от цялата страна. Конференцията е под патронажа на г-жа Гергана Паси, дигитален шампион на България.

Конференцията се организира от Факултет по начална и предучилищна педагогика – проф. д-р Димитър Гюров, Нимеро ООД – г-н Кирил Русев и с подкрепата на много партньори. Ще бъдат представени най-новите технологии и средства за интегриране на информационните технологии в образованието.

Основен фокус на конференцията ще бъде българският проект "Енвижън", който навършва две години от началото на официалното си разпространение. Енвижън е софтуерен продукт, разработен от български студенти, като част от технологичното състезание Imagine Cup. Той има за цел да улесни внедряването на най-новите технологии в класните стаи и да направи обучението по-интересен, интерактивен и забавен процес както за учениците, така и за техните учители.

Скоро след своето създаване през 2009г., системата е представена на група начални учители, които харесват идеята и насърчават екипа да продължи да я развива. Днес Енвижън се използва в над 200 училища, от повече от 900 класа в цялата страна и продължава да се радва на нарастваща популярност.

По време на конференцията, екипът на Нимеро, компанията която студентите създават след състезанието и в която работят в момента, ще направи представяне на най-новите функции на системата. Николай Цанев, ръководител на катедра "Начална училищна педагогика"- ФНПП, ще разгледа различните аспекти на обучението, интегриращо различни техники на преподаване и информационните технологии, които Енвижън представя.

В събитието ще вземат участие и някои от първите потребители на системата които ще представят своя опит и добри практики за работата с Енвижън.

Партньори

Кога и къде?

Конференцията ще се проведе на 7-ми септември 2011 г. в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" от 9:30.
Научете повече »

Регистрация

Присъствието на конференцията е безплатно, като ще можете да посетите всички презентации, включени в програмата.
Запишете се тук »