Последни промени в Енвижън

30.05.18 - Какво ново в Енвижън версия 4.7.0:

 • Настройки и информация за събиране на информация

19.09.16 - Какво ново в Енвижън версия 4.6.0:

Енвижън:

 • Показва се заглавие при дейност рисуване
 • Квадратните изображения изпълват изцяло отговорите на въпроси с картинни отговори
 • При въпроси с текстови отговори и включени жестове, картинките за отговаряне с жестове са преместени, за да не закриват по-голям текст при отговорите
 • При въпроси с картина във въпроса и картинни отговори, отговрите са по-малки, за да се поберат 6 отговора
 • При домашни версии се изписва предупреждение на последния екран, че не се събират резултати
 • Списъкът от най-лесни и най-трудни въпроси съдържа връзки към съответните екрани
 • При показването на видео файлове няма бели ленти

Енвижън Мениджър:

 • Максималният брой отговори при въпросите с посочване е 3
 • "Осман" се приема като валидно име на ученик
 • Въвеждането на нови символи е след курсора, а не на края на текста (5-12 клас)
 • Оправен е проблема, при който не може да се copy-paste-ва чрез Ctrl+C и Ctrl+V в текстовите полета
 • Поддържат се два лицензионни файла (например 1-4 + 5-12 клас)
 • В заглавието на мениджъра се изписват типовете лицензи, които се ползват
 • При активация на два лиценза 1-4 + 5-12 клас се създава пряк път към всяка една от версиите
 • Оправен е проблем, при който вмъкването на екрани от PowerPoint не се вмъкват след избрания екран
 • Могат да се създават екрани с посочване от PowerPoint слайдове
 • Създадани са нови бутони за преместване на избрания екран
 • В настройите се показва броят на позволените класове от закупения лиценз
 • Направена е оптимизация, която може да намали размера на уроците
 • Общи подобрения при стабилността

22.01.16 - Какво ново в Енвижън версия 4.5.0:

 • ново лого;
 • нови иконки;
 • оправен е проблем при рисуването, който не позволяваше дейността да се позлва;
 • възможно е упражнение да дава 0 точки;
 • при версията 5-12 клас вече е възможно да се слагат специални символи в отговорите;
 • текстът при текстовите въпроси може да е по-дълъг;
 • бутона за връщане назад при екрана с резултати в мениджъра е с правилен текст.

25.11.15 - Какво ново в Енвижън версия 4.4.0:

 • нови и тематични курсори за 1-4 клас;
 • подобрена обща стабилност.

26.10.15 - Какво ново в Енвижън версия 4.3.0:

Енвижън:

 • нова дейност: рисуване с мишка;
 • подобрена обща стабилност.

Енвижън Мениджър:

 • изписва се вида на лиценза в заглавието на прозореца;
 • изписва се съобщение когато урокът не може да бъде инсталиран, защото версията на Енвижън не го поддържа (например когато версия за 5-12 се опита да инсталира урок за 1-4). Досега се изписваше общо съобщение за грешка.

08.08.15 - Какво ново в Енвижън версия 4.2.2:

Енвижън:

 • оправен е проблем при използването на виртуална клавиатура;
 • поддръжка на Windows 10;
 • подобрена обща стабилност.

Енвижън Мениджър:

 • версия за 5-12 клас: въвеждането на специални символи е улеснено;
 • подобрена обща стабилност.

24.03.15 - Какво ново в Енвижън версия 4.2.1:

Енвижън:

 • оправен проблем, при който някои уроци изчезват и не могат да се отварят;
 • подобрена обща стабилност.

17.03.15 - Какво ново в Енвижън версия 4.2.0:

Енвижън:

 • добавен е бутон "Отговори". Замразява мишките и показва къде са отговорили учениците. Работи при следните екрани: свързване, въпроси с картинки, въпроси с текст и въпроси с посочване;
 • премахнат е бутонът "Скриий";
 • показва се правилна информация при включване/изключване на мишки в екран за въвеждане на учителска парола, екран за избиране на ученически имена, екран за избиране на курсори;
 • подобрена обща стабилност.

16.04.14 - Какво ново в Енвижън версия 4.1.0:

Енвижън:

 • Линиите при дейност "Свързване" вече се показват с анимация;
 • Подобрена обща стабилност.

Енвижън Мениджър:

 • Върната е възможността за създаване на анонимни картинни тестове;
 • Добавена е подсказка за отбелязване на верния отговор при създаване на тестов въпрос;
 • Името на екраните в списъка с екрани вече съдържа текста на въпроса, зададен на екрана;
 • Добавен е нов клас "Детска градина" при създаване на урок;
 • Изцяло е премахната възможността за избиране на тип урок - за упражнение, за нови знания и т.н.;
 • При запазване на урок на компютъра, името му е автоматично попълнено за улеснение;
 • При запазване на урок, картинките от дейност "Свързване" вече се запазват коректно;
 • Във версията за 5-12 клас при въвеждане на специален символ са добавени символи за "различно", "равно", "подобен триъгълник";
 • Във версията за 5-12 клас е добавен предметът "Човекът и природата";
 • Оправен е проблем с визуализирането на резултатите от урок.

12.12.13 - Какво ново в Енвижън версия 4.0.1:

Енвижън:

 • Оправен проблем със запазването на урок
 • Оправен проблем със запазването на резултатите от урок
 • Оправени проблеми със стабилността

30.09.13 - Какво ново в Енвижън версия 4.0.0:

Енвижън:

 • Нова дейност - Свързване. Учениците свързват обекти от лявата част на екрана с обекти в дясната;
 • Нов екран след края на урока, показващ общия резултат на класа;
 • Автоматично запазване на подробни резултати след всеки урок с Енвижън.

Енвижън Мениджър:

 • Възможност за създаване на екрани с новата дейност Свързване;
 • Нов екран Резултати, показващ списък от резултатите след всеки час;
 • Подробни резултати за урок с Енвижън с разбивки по ученици и въпроси. Възможност за принтиране на резултатите.

20.02.13 - Какво ново в Енвижън версия 3.1.0:

Енвижън:

 • На началния екран е добавен подсказващ надпис как се излиза от програмата;
 • Добавен е подсказващ надпис за изтичащ лиценз;
 • Подобрена визия.

Енвижън Мениджър:

 • Добавена е възможност за задаване на брой точки за верен отговор на въпрос. Полето се намира до секундите за отговор;
 • Имената на учениците са увеличени до 30 символа;
 • Премахнати са настройките за пускане на награда и автоматични курсори - вече са в презентационната част;
 • Добавен е подсказващ надпис за изтичащ лиценз;
 • Добавен е бутон за изтегляне на потребителските ръководства;
 • Оправен проблем с автоматичното обновяване.

17.12.12 - Какво ново в Енвижън версия 3.0.2:

Енвижън:

 • Оправен проблем с тестването на урок през Мениджъра.

15.12.12 - Какво ново в Енвижън версия 3.0.1:

Енвижън:

 • Оправени проблеми със стабилността;
 • Оправен е проблем с показването на прозрачни картинки при статичен екран.

Енвижън Мениджър:

 • Премахната е възможността за задаване на заглавие на екран;
 • Подобрен интерфейс за добавяне на нови екрани.

13.11.12 - Какво ново в Енвижън версия 3.0.0:

Енвижън:

 • Нов облик на Енвижън, който запазва стария начин на работа;
 • При избор на урок и клас, учителят трябва да натисне стрелка <надясно>, за да премине към следващ екран;
 • Екранът за избор на клас предлага и промяна на настройките за награда, големи курсори и работа по отбори;
 • Възможност за работа по отбори - една мишка може да избира имената на два или повече ученици;
 • Променено учителско меню, което се извиква със заставане на учителската мишка в десния край на екрана;
 • Ново учителско меню с резултати на учениците на конкретната задача, което се извиква със заставане на учителската мишка в левия край на екрана.

Енвижън Мениджър:

 • Във версията за 5-12 клас е добавена възможност за вмъкване на специални символи при текстов въпрос.

02.05.12 - Какво ново в Енвижън версия 2.3.0:

Енвижън:

 • Презентационният модул вече работи с всички видове мишки (старите PS2 и падовете на лаптопите);
 • Подобрено бързодействие при по-стари компютри;
 • Добавена е възможност за използване на по-големи курсори;
 • Временно е изключена възможността за смяна на стандартните курсори;
 • Намален е броят файлове в инсталационната папка на Енвижън;
 • Оправени са няколко проблема.

Енвижън Мениджър:

 • Добавена е възможност за въвеждане на текст при въпросите с категоризиране (провлачване);
 • Картинките за неопределен клас и предмет са подменени и вече са еднакви за 1-4 и 5-12 клас;
 • Добавена е възможност за лесен избор на TIFF картинки;
 • Подобрено автоматично обновяване на Енвижън;
 • Подобрен начин за показване на последните промени в Енвижън;
 • В "Настройки" е добавена опцията за използване на големи курсори в презентационния модул.

29.02.12 - Какво ново в Енвижън версия 2.2.0:

Енвижън:

 • Подобрено време за стартиране;
 • В списъка с уроци се показват класа и предмета на всеки урок;
 • При липса на външна мишка се показва надпис на началния екран;
 • Оправен проблем с прозореца на Енвижън, при който отиваше на заден план;
 • Нов екран, който се показва докато Енвижън се зарежда;
 • Нова система за автоматична активация, изискваща само ключ и интернет.

Енвижън Мениджър:

 • На началния екран е добавен бутон "Свали готови уроци", който сочи към секция "Уроци" на сайта;
 • От началния екран е премахнат неактивният бутон "Резултати";
 • От "Добави екран" е премахната неактивната опция "Индивидуално писане на клавиатура";
 • Добавена е възможност за изтриване на описателната картинка към тестов въпрос с кликване върху нея;
 • От редактирането на Тестов въпрос с картинни отговори е премахната опцията за анонимно отговаряне;
 • Отговорите на тестовите въпроси вече използват български букви а, б, в, г и т.н.;
 • Оправен проблем със забиване при избор на невалиден файлов формат за изображение;
 • От "Настройки" е премахнат бутонът "Отвори папката на уроците", вече няма нужда от него;
 • В "Настройки" е добавен надпис, който дава информация за вида на лиценза и датата му на изтичане;
 • В "Настройки" е добавен бутон "Пусни отново активацията", който може стартира активацията, когато продуктът е вече активиран;
 • Мениджърът вече изисква лицензирана версия на Енвижън и при липса на такава стартира автоматичната активация.

03.01.12 - Какво ново в Енвижън версия 2.1.1:

Енвижън:

 • Изцяло сменена система за запазване на данните;
 • Автоматично преобразуване на старите уроци, класове и настройки към новата система;
 • Папката "Lessons" вече не се използва за нищо, данните на Енвижън се пазят на друго място;
 • Уроците за Енвижън вече не са ZIP с папка вътре, а специален файлов формат ENVLES;
 • Системата позволява инсталиране на ENVLES уроци с двойно натискане върху тях в Windows;
 • В Windows новите ENVLES уроци се показват с разпознаваема иконка;
 • В папката на Енвижън има много по-малко неща (при нова инсталация).

Енвижън Мениджър:

 • В заглавието на уроците вече може да има всякакви символи (специални символи, кирилица, скоби, кавички);
 • Добавени са нови учебни предмети - "Музика", "Изобразително изкуство", "Домашен бит и техника", "Физическа култура и спорт";
 • В списъка с уроци се показват класа и предмета на всеки урок. Тези данни могат да бъдат променяни с "Моливчето" при редакция на урок;
 • В списъка с уроци е махнат бутона "Промени", като за редактиране на урока се натиска върху заглавието му;
 • В списъка с уроци е добавен нов бутон "Запази файл", който запазва целия урок като един файл, подходящ за споделяне и качване на сайта;
 • В списъка с уроци е добавено ново действие "Инсталирай урок от файл", който позволява да се избере файл на урок за добавяне към Енвижън;
 • При зареждане на списъка с уроци се показва индикатор за изчакване;
 • Оптимизиран размер на уроците;
 • Оптимизирани съобщения при липса на Windows Media Player;
 • Оправен проблем със запомнянето на типа на някои екрани (индивидуални тестове, тестове с картинки), при рестартиране на системата.

Енвижън сайт:

 • Всички уроци на сайта са в новия ENVLES формат и изискват Енвижън версия 2.1.0 или по-нова;
 • Всички уроци на сайта са с добавена информация за клас, предмет и автор;
 • Има възможност за сваляне и на уроци в стария формат;
 • Качването на уроци е възможно само ако те са в новия ENVLES формат и са създадени с бутона "Запази файл" от списъка с уроци в Мениджър.

12.12.11 - Какво ново в Енвижън версия 2.0.3:

Енвижън Мениджър:

 • Нов прозорец, който описва какво се е променило в Енвижън и се показва при първоначално стартиране;
 • Бутон в "Настройки", който показва прозореца с последните промени в Енвижън;
 • Нов екран, който се показва докато Енвижън Мениджър се зарежда;
 • Оправен проблем със забиване при липса на Updater.exe в инсталационната папка;
 • Оправен проблем със забиване при преобразуване от PowerPoint;
 • Наградата "Най-бърз ученик" вече не е активирана по подразбиране;
 • Оправен проблем със забиване при клониране на екран;
 • Оправени проблеми със забиване при създаване на нов екран;
 • Думата "бета" вече не стои след версията на Енвижън.

Енвижън в клас:

 • Наградата "Най-бърз ученик" се показва коректно и изчезва сама след 3 секунди, за да може учениците да видят правилния отговор;
 • Списъкът с резултати вече показва 28 ученици;
 • Оправени проблеми със забиване на различни екрани.

27.10.11 - Какво ново в Енвижън версия 2.0.2:

Енвижън Мениджър:

 • Оправен проблем при стартирането, който пречи да се работи с Мениджъра;
 • Коригирани текстове на някои бутони, за по-голяма яснота;
 • Подобрено преобразуване от PowerPoint: индикатор за прогреса и възможност за отказ;
 • Възможност за добавяне на до 10 отговора при текстов/картинен тест (вдигнато от 6);
 • Възможност за въвеждане на текст на тестов въпрос до 600 символа (вдигнато от 200);
 • Невалидните екрани (с червени полета) вече се запаметяват и не се загубват;
 • Оправен проблем със запаметяването на въпрос с виртуална клавиатура, при който цялата система забиваше;
 • Екранът с настройки вече има скролиране при монитори с малка резолюция;
 • Презентационни екрани от старата администрация с наслоени картинки вече се показват като отделни екрани в Мениджър
 • Въпроси с карта с повече от един въпрос от старата администрация вече се показват като отделни екрани в Мениджър.

Енвижън в клас:

 • Оправен проблем с показването на верните отговори при въпрос с карта.

25.09.11 - Какво ново в Енвижън версия 2.0.1:

Енвижън Мениджър:

 • Иконката за "помощ" е скрита до изготвянето на помощна информация, която да се показва;
 • Старият Административен модул показва запитване дали да се стартира новият Енвижън Мениджър;
 • Възможност за стартиране на урок с клавиш F5 от Енвижън Мениджър;
 • Стартирането на урок за тестване през Енвижън Мениджър забранява повторно стартиране в следващите 5 секунди.

Оправени проблеми:

 • Коригирано е оценяването на въпрос с карта;
 • Коригирано е оценяването на въпрос с виртуална клавиатура;
 • Оправен е проблем с лицензирането на Презентационния модул под Windows XP, когато урокът се тества през Енвижън Мениджър;
 • Енвижън Мениджър използва по-малко памет и се държи по-добре на по-слаби компютри.

15.09.11 - Какво ново в Енвижън версия 2.0.0:

 • Администрацията вече се казва Енвижън Мениджър и се намира в инсталационната папка под името Manager.exe;
 • Виртуална награда "Най-бърз ученик";
 • Поддръжка на аудио и видео на статичните екрани;
 • Режим на тестване на индивидуалните въпроси при включена само една мишка;
 • Номер на текущия слайд в горния десен ъгъл на екрана;
 • Възможност за повече от един верен отговор при въпрос с виртуална клавиатура;
 • Възможност за повече от един верен отговор при въпрос с карта;
 • Паролата с мишката не изисква натискане на "интервал" при грешка;
 • Възможност за прескачане на екрана за избор на курсори (автоматично раздаване на курсори), за да се пести време.

Енвижън Мениджър:

 • Изцяло преработена концепция за работа на потребителя;
 • Създаване на уроци в среда, подобна на Microsoft PowerPoint;
 • Бутонът "Запази" е премахнат и всичко се запазва автоматично;
 • Въвеждане на автор, предмет и клас към уроците;
 • Възможност за редактиране на името на урок и останалите му параметри;
 • Добавяне на звук към статични екрани с картинки;
 • Добавяне на статични екрани с видео;
 • Преобразуване на PowerPoint презентации към статични картинни екрани;
 • Възможност за тестване на екран директно през Енвижън Мениджър;
 • Изцяло променен въпрос с карта - възможност за няколко верни отговора, отговор като елипса и лесно преместване на зоната за отговор;
 • Улеснено въвеждане на индивидуални тестови въпроси;
 • Клониране на съществуващ екран;
 • Премахната е възможността за добавяне на текст към статичните екрани;
 • Възможност за спиране/пускане на виртуалната награда "Най-бърз ученик";
 • Възможност за спиране/пускане на автоматичното раздаване на курсори на децата;
 • Прозорецът на Мениджър запомня позицията и състоянието си при следващо ползване;
 • Създаване на преки пътища на работния плот с едно натискане на бутон (ако сте изтрили вашите);
 • Връзка към сайта и контакти с Нимеро от самия Мениджър.

Изисквания към новите неща:

 • За аудио и видео трябва да имате инсталиран Windows Media Player 11 или по-нов. Windows Vista и Windows 7 имат вградена необходимата версия, но за потребители на Windows XP е наложително инсталирането от този адрес: http://windows.microsoft.com/en-US/windows/downloads/windows-media-player
 • За да използвате преобразуването на PowerPoint презентации трябва да имате инсталиран Microsoft Office 2003 или по-нов.

Свали обновление до последната версия на Енвижън