Уроците на Нимеро

В тази секция ще намерите всички уроци разработени от авторския колектив на "Нимеро" и рецензирани от доц. д-р Николай Цанев от ФНПП към СУ. Учебното съдържание е разработено по държавните изисквания на МОМН и е подходящо за съвместна работа с учебниците на всички издателства.

Български език и литература

Математика

Първи клас Втори клас Трети клас Четвърти клас
Групиране на предмети. Горе, долу, пред, зад, под, над Числата от 20 до 100 като сбор от десетици и единици Числата от 101 до 1000 Окръжност. Кръг
Групиране на предмети. Високо, ниско, ляво, дясно Разместително свойство на събирането Сравняване на числата до 1000 Събиране и изваждане с преминаване (многоцифрени числа)
Числата до 10 Съдружително свойство Права и крива линия Умножение с едноцифрено число с преминаване
Събиране и изваждане на числата до 10 Обиколка на фигура Събиране и изваждане до 1000 с преминаване Намиране обиколка и лице на правоъгълник
Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване Часовник Ъгъл. Прав, остър и тъп Деление на естествените числа с едноцифрено
Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване Правоъгълник. Квадрат Умножение и деление с двуцифрено число
Геометрични фигури. Отсечка Таблично умножение и деление Умножение и деление на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрени  

Роден край / Околен свят

Човекът и обществото

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника