С огромно удоволствие съобщаваме за един голям успех с изключително значение за Енвижън. Внедряването на системата не само в начален, но и в прогимназиален етап на образованието беше официално одобрено от Регионалния Инспекторат за Образование – София-град. Системата е оценена като интуитивна и лесна за възприемане от децата, като в същото време влияе положително на учебния процес. Можете да прочетете пълния текст в официалното писмо от РИО София-град
Добави коментар

Трябва да велезете в профила си, за да добавите коментар. Вход