Интегрирането на информационни и комуникационни технологии в класната стая е основен приоритет на образованието в световен мащаб. Но все още липсват опит, идеи и примерни разработки как да се използва този ресурс в обучението.

"Нимеро" и издателство „Просвета” поставят началото на ползотворно сътрудничество и заедно с учители-новатори разработват най-новите продукти, технологии и методики в българското образование. За пръв път в България разработихме електронни уроци с познатия на много начални учители софтуер „Енвижън“ на фирма „Нимеро”, тясно свързани с традиционните учебници за 1. и 4. клас на „Просвета“. Те са създадени от учители за учители с помощта на редактори от „Просвета“.Енвижън е българска софтуерна платформа предназначена за началното образование, която цели да помогне на учителите да направят часовете по-атрактивни за учениците, като ангажира активно тяхното внимание. За да може да бъде използван софтуерът, са необходими един компютър, един мултимедиен проектор и по една мишка за всеки от учениците в класа.

Издателство „Просвета” започна учебната 2011/ 2012 г. с първите електронни учебници – от буквара за най-малките, до езиковите системи за осмокласниците. Всички учители, избрали традиционните учебници на „Просвета“, получиха безплатно електронни варианти за работа в класната стая. Предоставени са над 50 000 електронни учебника на територията на България и в български училища в чужбина. Повечето от тях са инсталирани и вече се използват в клас.
Добави коментар

Трябва да велезете в профила си, за да добавите коментар. Вход