Регистрация за обучение

Тук можете да се регистрирате за едно от обученията с Енвижън. В отделните стъпки ще изберете обучението, на което искате да присъствате или запишете вашите колеги, ще въведете данни за контакт и фактура и ще предоставите данни за колегите си, които също искат да участват. За да започнете с въвеждането на необходимите данни, потърсете бутона за начало по-долу.

Предстоящи обучения

Няма предстоящи обучения

Предложение за обучение

Не виждате подходящо обучение? Може да направите заявка или предложение за обучение във вашия град. Ще се радваме да се свържете с нас от Контакти.