Съвет „Енвижън“

Проф. д-р Николай Цанев – ФНОИ, СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. София;
Десислава Миленкова – учител ОУ „Азбуки“, гр. София;
Антоанета Миланова – директор 197 ДГ "Китна градина";
Йорданка Първанова – учител ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Хасково;
Лидия Ганева – учител СУ „Христо Ботев“, гр. Разград;
Розалина Паскалева – учител 2 ОУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Стара Загора;
Геновева Йотова – учител ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ботевград;
Дочка Кючукова – директор НУ "Захари Стоянов", гр. Любимец;
Анна Господинова – учител ЧОУ "Света София", гр. София.