През изминалите 3 дни (03.09 – 05.09) град Божурище и СОУ „Летец Христо Топракчиев“ бяха домакини на образователен форум, който събра учители-иноватори, преподаващи в начален курс на обучение от цялата страна. Поводът беше включването им в промоционалното разпространение на софтуерния продукт Енвижън, насочен към повишаване на качеството на учебния процес. Събитието беше изпълнено с ентусиазъм, а професионализма на участниците и организаторите гарантира полагането на солидна основа за работата през предстоящата учебна година.

Обучението целеше представянето на Енвижън на новите потребители и запознаването им с основните функции на системата. Лекциите и практическите упражнения разглеждаха както самия софтуер, така и способите, използвани при работата с него. На преподавателите беше показано как да използват Енвижън за създаването на интерактивни електронни уроци и как след това да провеждат учебните си занятия с тях.

Преподавателите, които взеха участие в обучението, имаха възможността да получат ценни съвети относно методологията и най-добрите практики при интегрирането на системата в учебния процес и се запознаха с няколко практически проекта, разработени с помощта на Енвижън, донесли на техните създатели признание, включително и на международно ниво. Опита си споделиха Десислава Миленкова, Румяна Неминска и Антоанета Миланова, които през учебната 2009-2010 година пилотно използваха Енвижън в собствените си часове и работиха заедно с авторите на продукта по неговото усъвършенстване.

След успешното приключване на обучението, участниците вече са напълно квалифицирани да използват Енвижън в своята практика и се насочиха към класните стаи с присъщия им ентусиазъм и хъс за работа.
Добави коментар

Трябва да велезете в профила си, за да добавите коментар. Вход