Научно-приложна конференция на тема: "Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование"

Шестата национална конференция, посветена на иновативните информационни решения в българското образование, ще се проведе в Софийски университет "Св. Климент Охридски". На 9 септември 2016 г. в Аулата на университета представители на бизнеса, науката и образованието ще представят своите виждания и идеи пред повече от 400 учители от цялата страна. Конференцията се организира от Факултет по начална и предучилищна педагогика – проф. д-р Димитър Гюров, Нимеро ООД и Джъмпидо ООД.

Ще бъдат представени най-новите решения от областта на информационните технологии в образованието, както и добри примери и практики от класните стаи и детските градини. Във фокуса на вниманието ще бъде българският образователен продукт "Енвижън", който подпомага и разнообразява учебния процес в над 350 училища и в над 50 детски градини в цяла България.

В събитието ще вземат участие учители, които ще представят своя опит и добри практики от работата си.Партньори

Кога и къде?

Конференцията ще се проведе на 9-ти септември 2016 г. в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" от 9:00.
Научете повече »

Регистрация

Присъствието на конференцията е безплатно, като ще можете да посетите всички презентации, включени в програмата.
Запишете се тук »