Организационен комитет

Доц. д-р Николай Цанев, зам. декан ФНПП, СУ "Св. Кл. Охридски", гр. София
Румен Бакалов, управител, "Нимеро" ООД
Кирил Русев, основател, "Нимеро" ООД
Дилян Русев, основател, "Нимеро" ООД
Деси Миленкова, управителен съвет Сдружение "За ново образование", учител 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София
Антоанета Миланова , учител СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище
Йорданка Първанова, управителен съвет Сдружение "За ново образование", учител ОУ "св. Иван Рилски", гр. Хасково
Лидия Ганева, учител СОУ "Христо Ботев", гр. Разград
Розалина Паскалева, учител СОУ "Иван Вазов", гр. Нова Загора
Геновева Йотова, учител ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Ботевград