Организационен комитет

Проф. д-р. Димитър Гюров, декан ФНПП СУ "Св. Кл. Охридски", гр. София

Доц. д-р Николай Цанев, зам. декан ФНПП, СУ "Св. Кл. Охридски", гр. София

Кирил Русев, основател и управител, "Нимеро" ООД

Никола Косев, основател и технологичен директор, "Нимеро" ООД

Румяна Неминска, председател на Сдружение "Начално образование", учител 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София

Деси Миленкова, управителен съвет Сдружение "Начално образование", учител 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София

Антоанета Миланова, управителен съвет Сдружение "Начално образование", учител СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище

Йорданка Първанова, управителен съвет Сдружение "Начално образование", учител СОУ "Любен Каравелов", гр. Димитровград

Лидия Ганева, учител СОУ "Христо Ботев", гр. Разград

Розалина Паскалева, учител СОУ "Иван Вазов", гр. Нова Загора

Геновева Йотова, , учител ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Ботевград