Програма на конференцията

09:00 – 09:30 Регистрация
09:30 – 11:00 Откриване на конференцията
09:30 – 10:00 Поздравителен адрес
10:00 – 10:30 Интегриране на информационните технологии в българското образование – Кирил Русев, управител на "Нимеро"
Изтегли презентация
10:30 – 10:50 От идеи към действие или … иновативните технологии стават реалност – доц. д-р Николай Цанев, ФНПП СУ "Св. Климент Охридски"
Изтегли презентация
10:50 – 11:10 Кафе пауза
11:10 – 11:30 Електронни уроци на Просвета за Енвижън - Издателство "Просвета"
11:30 – 11:45 Учение с движение - Десислава Миленкова, 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София
Изтегли презентация
11:45 – 12:00 УСПЕХ с Енвижън - Геновева Йотова, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград
Изтегли презентация     Изтегли доклад
12:00 – 12:15 С книжка и мишка към училище - Антоанета Миланова, СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище
Изтегли доклад
12:15 – 12:30 Енвижън – достъпен лукс в учителското ежедневие - Вера Георгиева, Златина Димитрова и Анелия Нанкова
Изтегли презентация
12:30 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 13:50 Нови възможности в "Енвижън" – Кирил Русев, управител на "Нимеро"
13:50 – 14:00 Обучение в сферата на техническите науки с помощта на роботи - Кирил Митов, училище по роботика "Робопартанс"
14:00 – 14:10 Постигане на високи резултати в учебния процес с използване на Енвижън - Фиданка Конова, 2 СОУ ,,Н.Й.Вапцаров“, гр. Монтана
Изтегли доклад
14:10 – 14:20 Енвижън в часовете по математика в 6 клас - Галя Василева, СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр.Божурище
Изтегли презентация     Изтегли доклад
14:20 – 14:30 "Успех" и Енвижън - Йорданка Първанова, СОУ "Любен Каравелов", гр. Димитровград
Изтегли доклад
14:30 – 14:40 Развиване на интерес към детската книга - Гюлкибар Аптула, ОУ "Д-р П. Берон", гр. Момчилград
Изтегли презентация
14:40 – 14:50 Играем и учим с Енвижън - Минка Минчева, СОУ "Никола Вапцаров", гр. Айтос
Изтегли доклад
14:50 – 15:00 Енвижън – иновационна педагогическа технология - Галя Иванова Милчева, ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас
15:00 – 15:10 Да си поиграем … в час - Мариана Евлогиева, 96 СОУ "Лев Николаевич Толстой", гр. София
Изтегли презентация     Изтегли доклад
15:10 – 16:00 Дискусионен форум
16:00 Закриване